ඔයාගේ device එකේ IP Address එක හොයාගන්න විදි කිහිපයක් තියෙනවා.

එකක් තමා Terminal එකේ

hostname -I

කියල type කරන එක. එතොකට ඔයාගෙ device එකේ IP Address එක බලාගන්න පුලුවන් වේවි.

Router එකේ devices list එකෙන්.
web browser එක්කින ඔයාගෙ router එකේ IP address එකට navigate වෙන්න. උදා:- http://192.168.1.1
ඔයාගේ router එකේ IP address එක මීට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුලුවන්.
(ඔයා connect වෙලා ඉන්න device එක්කින් wifi settingsවලට ගිහින් router එකේ IP address එක බලාගන්න පුලුවන්. නැත්තම් router එකෙත් ගහල තියෙවි.)

ඔයාගෙ username password දීල log in වෙන්න.(ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් router එකේ ගහල තියෙවි)
connected devices යටතේ ඔයාට ඔයාගෙ router එකට connect වෙලා තියෙන device ටිකයි ඒවගේ IP address ටිකයි බලාගන්න පුලුවන් වෙයි.

2023

Scratch එක්ක programming කරමු, game හදමු.

less than 1 minute read

Scratch කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට (විශේෂයෙන් පොඩ්ඩන්ට) ඉතාමත් ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න programming language එකක්. programming ගැන මෙලෝ හසරක් ඔයා දන්නෙ නැත්තම් මෙතන පටන් ...

රාස්බෙරි පයි එක්කින් LED එකක් blink කරමු.

1 minute read

රොබෝ කෙනෙක් හදන්න කලින් පොඩ්ඩක් ලේසි දේකින් පටන් ගත්තොත් හොදයි කියල හිතුනා. මේ project එක ඉවර වෙද්දි රාස්බෙරි පයි එකක් පාවිච්චි කරල LED එකක් blink කරන හැටි ඔ...

Ad block කරන pi-hole එකක් හදාගමු.

2 minute read

website එක්කට ගියාම හැම තැනම Ad විතරක් තිබිල ඕන කරන content එකත් එක්කම වැහිල තියෙන අවස්තා අපි හැමෝටම හම්බෙලා තියෙනවා. අද අපි හදන්න යන්නේ websiteවල තියෙන Ad b...

VNC එක්ක monitor එකක් නැතුව රාස්බෙරි පයි desktop එක පාවිච්චි කරමු

1 minute read

සමහර වෙලාවට රාස්බෙරි පයි එකේ කෙලින්ම වැඩ කරන්න අමාරුයි. සමහර වෙලාවට monitor එකක් දිගටම රාස්බෙරි පයි එකට වෙන් කරල තියන්න බෑ. නැත්තම් monitor එකක් ඇත්තෙම නෑ, ඒ...

Headless Raspberry Pi එකක් set up කරගමු

3 minute read

Headless විදිහට රාස්බෙරි පයි එකක් set up කරාම ආයෙ ඒකට screen එකක් ඕන වෙන්නෙ නෑ. ඒ නිසා Monitor එකක් නැති හෝ desktop environment එක පාවිච්චි කරල එපා උන ඔයාටම ...

Leave a comment

Back to top ↑